<?<?a<? <?t<?i<?t<?l<?e<?=<?"<?I<?n<?f<?o<?r<?m<?a<?s<?i<? <?J<?u<?r<?u<?s<?a<?n<? <?/<? <?P<?r<?o<?g<?r<?a<?m<? <?S<?t<?u<?d<?i<?"<? <?h<?r<?e<?f<?=<?"<?/<?c<?a<?t<?e<?g<?o<?r<?y<?/<?5<?6<?/<?j<?u<?r<?u<?s<?a<?n<?.<?h<?t<?m<?l<?"<?><?J<?u<?r<?u<?s<?a<?n<?<?/<?a<?><? <?&<?r<?a<?q<?u<?o<?;<? <?<?a<? <?t<?i<?t<?l<?e<?=<?"<?J<?u<?r<?u<?s<?a<?n<? <?T<?e<?k<?n<?i<?k<? <?I<?n<?f<?o<?r<?m<?a<?t<?i<?k<?a<? <?J<?e<?n<?j<?a<?n<?g<? <?S<?1<?"<? <?h<?r<?e<?f<?=<?"<?/<?c<?a<?t<?e<?g<?o<?r<?y<?/<?7<?0<?/<?j<?u<?r<?u<?s<?a<?n<?-<?t<?e<?k<?n<?i<?k<?-<?i<?n<?f<?o<?r<?m<?a<?t<?i<?k<?a<?.<?h<?t<?m<?l<?"<?><?J<?u<?r<?u<?s<?a<?n<? <?T<?e<?k<?n<?i<?k<? <?I<?n<?f<?o<?r<?m<?a<?t<?i<?k<?a<?<?/<?a<?><? <?&<?r<?a<?q<?u<?o<?;<? <?<?a<? <?t<?i<?t<?l<?e<?=<?"<?I<?n<?f<?o<?r<?m<?a<?s<?i<? <?d<?a<?r<?i<? <?J<?u<?r<?u<?s<?a<?n<? <?T<?I<?"<? <?h<?r<?e<?f<?=<?"<?/<?c<?a<?t<?e<?g<?o<?r<?y<?/<?7<?2<?/<?i<?n<?f<?o<?-<?j<?u<?r<?u<?s<?a<?n<?.<?h<?t<?m<?l<?"<?><?I<?n<?f<?o<? <?J<?u<?r<?u<?s<?a<?n<?<?/<?a<?><?<?b<?r<? <?/<?><?

ID #<?5<?0<?3<?1<?

<?B<?e<?r<?i<?k<?u<?t<? <?b<?e<?r<?b<?a<?g<?a<?i<? <?s<?u<?r<?a<?t<? <?r<?e<?k<?o<?m<?e<?n<?d<?a<?s<?i<? <?y<?a<?n<?g<? <?a<?k<?a<?n<? <?d<?i<?b<?e<?r<?i<?k<?a<?n<? <?a<?t<?a<?s<? <?s<?e<?p<?e<?r<?t<?u<?j<?u<?a<?n<? <?b<?u<? <?H<?u<?r<?n<?a<?

<?<?!<?-<?-<?[<?i<?f<? <?g<?t<?e<? <?m<?s<?o<? <?9<?]<?><? <? <?N<?o<?r<?m<?a<?l<? <? <?0<? <? <?f<?a<?l<?s<?e<? <? <?f<?a<?l<?s<?e<? <? <?f<?a<?l<?s<?e<? <? <?E<?N<?-<?U<?S<? <? <?X<?-<?N<?O<?N<?E<? <? <?X<?-<?N<?O<?N<?E<? <? <?M<?i<?c<?r<?o<?s<?o<?f<?t<?I<?n<?t<?e<?r<?n<?e<?t<?E<?x<?p<?l<?o<?r<?e<?r<?4<? <? <?<?!<?[<?e<?n<?d<?i<?f<?]<?-<?-<?><? <? <?<?p<? <?s<?t<?y<?l<?e<?=<?"<?m<?a<?r<?g<?i<?n<?:<? <?0<?i<?n<? <?0<?i<?n<? <?0<?.<?0<?0<?0<?1<?p<?t<? <?9<?p<?t<?;<? <?t<?e<?x<?t<?-<?i<?n<?d<?e<?n<?t<?:<? <?-<?9<?p<?t<?;<? <?l<?i<?n<?e<?-<?h<?e<?i<?g<?h<?t<?:<? <?n<?o<?r<?m<?a<?l<?"<? <?c<?l<?a<?s<?s<?=<?"<?M<?s<?o<?L<?i<?s<?t<?P<?a<?r<?a<?g<?r<?a<?p<?h<?C<?x<?S<?p<?F<?i<?r<?s<?t<?"<?><? <? <?<?s<?p<?a<?n<? <?s<?t<?y<?l<?e<?=<?"<?f<?o<?n<?t<?-<?s<?i<?z<?e<?:<? <?1<?0<?p<?t<?;<? <?f<?o<?n<?t<?-<?f<?a<?m<?i<?l<?y<?:<? <?S<?y<?m<?b<?o<?l<?"<?><?<?s<?p<?a<?n<?><?-<?<?s<?p<?a<?n<?><?<?<? <?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?<?s<?t<?r<?o<?n<?g<?><?<?s<?p<?a<?n<? <?s<?t<?y<?l<?e<?=<?"<?f<?o<?n<?t<?-<?s<?i<?z<?e<?:<? <?1<?0<?p<?t<?"<?><?S<?u<?r<?a<?t<? <?R<?e<?k<?o<?m<?e<?n<?d<?a<?s<?i<? <?k<?e<? <?B<?a<?g<?i<?a<?n<? <?K<?e<?u<?a<?n<?g<?a<?n<?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?<?/<?s<?t<?r<?o<?n<?g<?><? <? <?<?/<?p<?><? <? <?<?p<? <?s<?t<?y<?l<?e<?=<?"<?m<?a<?r<?g<?i<?n<?:<? <?0<?i<?n<? <?0<?i<?n<? <?0<?.<?0<?0<?0<?1<?p<?t<? <?9<?p<?t<?;<? <?t<?e<?x<?t<?-<?i<?n<?d<?e<?n<?t<?:<? <?-<?9<?p<?t<?;<? <?l<?i<?n<?e<?-<?h<?e<?i<?g<?h<?t<?:<? <?n<?o<?r<?m<?a<?l<?"<? <?c<?l<?a<?s<?s<?=<?"<?M<?s<?o<?L<?i<?s<?t<?P<?a<?r<?a<?g<?r<?a<?p<?h<?C<?x<?S<?p<?M<?i<?d<?d<?l<?e<?"<?><? <? <?<?s<?p<?a<?n<? <?s<?t<?y<?l<?e<?=<?"<?f<?o<?n<?t<?-<?s<?i<?z<?e<?:<? <?1<?0<?p<?t<?;<? <?f<?o<?n<?t<?-<?f<?a<?m<?i<?l<?y<?:<? <?S<?y<?m<?b<?o<?l<?"<?><?<?s<?p<?a<?n<?><?-<?<?s<?p<?a<?n<?><?<?<? <?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?<?s<?t<?r<?o<?n<?g<?><?<?s<?p<?a<?n<? <?s<?t<?y<?l<?e<?=<?"<?f<?o<?n<?t<?-<?s<?i<?z<?e<?:<? <?1<?0<?p<?t<?"<?><?S<?u<?r<?a<?t<? <?R<?e<?k<?o<?m<?e<?n<?d<?a<?s<?i<? <?k<?e<? <?B<?a<?g<?i<?a<?n<? <?U<?M<?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?<?/<?s<?t<?r<?o<?n<?g<?><? <? <?<?/<?p<?><? <? <?<?p<? <?s<?t<?y<?l<?e<?=<?"<?m<?a<?r<?g<?i<?n<?:<? <?0<?i<?n<? <?0<?i<?n<? <?0<?.<?0<?0<?0<?1<?p<?t<? <?9<?p<?t<?;<? <?t<?e<?x<?t<?-<?i<?n<?d<?e<?n<?t<?:<? <?-<?9<?p<?t<?;<? <?l<?i<?n<?e<?-<?h<?e<?i<?g<?h<?t<?:<? <?n<?o<?r<?m<?a<?l<?"<? <?c<?l<?a<?s<?s<?=<?"<?M<?s<?o<?L<?i<?s<?t<?P<?a<?r<?a<?g<?r<?a<?p<?h<?C<?x<?S<?p<?M<?i<?d<?d<?l<?e<?"<?><? <? <?<?s<?p<?a<?n<? <?s<?t<?y<?l<?e<?=<?"<?f<?o<?n<?t<?-<?s<?i<?z<?e<?:<? <?1<?0<?p<?t<?;<? <?f<?o<?n<?t<?-<?f<?a<?m<?i<?l<?y<?:<? <?S<?y<?m<?b<?o<?l<?"<?><?<?s<?p<?a<?n<?><?-<?<?s<?p<?a<?n<?><?<?<? <?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?<?s<?t<?r<?o<?n<?g<?><?<?s<?p<?a<?n<? <?s<?t<?y<?l<?e<?=<?"<?f<?o<?n<?t<?-<?s<?i<?z<?e<?:<? <?1<?0<?p<?t<?"<?><?S<?u<?r<?a<?t<? <?R<?e<?k<?o<?m<?e<?n<?d<?a<?s<?i<?<?s<?p<?a<?n<?><?<? <?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?P<?r<?a<?k<?.<?A<?P<?1<?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?<?/<?s<?t<?r<?o<?n<?g<?><? <? <?<?/<?p<?><? <? <?<?p<? <?s<?t<?y<?l<?e<?=<?"<?m<?a<?r<?g<?i<?n<?:<? <?0<?i<?n<? <?0<?i<?n<? <?0<?.<?0<?0<?0<?1<?p<?t<? <?9<?p<?t<?;<? <?t<?e<?x<?t<?-<?i<?n<?d<?e<?n<?t<?:<? <?-<?9<?p<?t<?;<? <?l<?i<?n<?e<?-<?h<?e<?i<?g<?h<?t<?:<? <?n<?o<?r<?m<?a<?l<?"<? <?c<?l<?a<?s<?s<?=<?"<?M<?s<?o<?L<?i<?s<?t<?P<?a<?r<?a<?g<?r<?a<?p<?h<?C<?x<?S<?p<?M<?i<?d<?d<?l<?e<?"<?><? <? <?<?s<?p<?a<?n<? <?s<?t<?y<?l<?e<?=<?"<?f<?o<?n<?t<?-<?s<?i<?z<?e<?:<? <?1<?0<?p<?t<?;<? <?f<?o<?n<?t<?-<?f<?a<?m<?i<?l<?y<?:<? <?S<?y<?m<?b<?o<?l<?"<?><?<?s<?p<?a<?n<?><?-<?<?s<?p<?a<?n<?><?<?<? <?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?<?s<?t<?r<?o<?n<?g<?><?<?s<?p<?a<?n<? <?s<?t<?y<?l<?e<?=<?"<?f<?o<?n<?t<?-<?s<?i<?z<?e<?:<? <?1<?0<?p<?t<?"<?><?S<?u<?r<?a<?t<? <?R<?e<?k<?o<?m<?e<?n<?d<?a<?s<?i<?<?s<?p<?a<?n<?><?<? <?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?P<?r<?a<?k<?.<?A<?P<?2<?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?<?/<?s<?t<?r<?o<?n<?g<?><? <? <?<?/<?p<?><? <? <?<?p<? <?s<?t<?y<?l<?e<?=<?"<?m<?a<?r<?g<?i<?n<?:<? <?0<?i<?n<? <?0<?i<?n<? <?0<?.<?0<?0<?0<?1<?p<?t<? <?9<?p<?t<?;<? <?t<?e<?x<?t<?-<?i<?n<?d<?e<?n<?t<?:<? <?-<?9<?p<?t<?;<? <?l<?i<?n<?e<?-<?h<?e<?i<?g<?h<?t<?:<? <?n<?o<?r<?m<?a<?l<?"<? <?c<?l<?a<?s<?s<?=<?"<?M<?s<?o<?L<?i<?s<?t<?P<?a<?r<?a<?g<?r<?a<?p<?h<?C<?x<?S<?p<?M<?i<?d<?d<?l<?e<?"<?><? <? <?<?s<?p<?a<?n<? <?s<?t<?y<?l<?e<?=<?"<?f<?o<?n<?t<?-<?s<?i<?z<?e<?:<? <?1<?0<?p<?t<?;<? <?f<?o<?n<?t<?-<?f<?a<?m<?i<?l<?y<?:<? <?S<?y<?m<?b<?o<?l<?"<?><?<?s<?p<?a<?n<?><?-<?<?s<?p<?a<?n<?><?<?<? <?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?<?s<?t<?r<?o<?n<?g<?><?<?s<?p<?a<?n<? <?s<?t<?y<?l<?e<?=<?"<?f<?o<?n<?t<?-<?s<?i<?z<?e<?:<? <?1<?0<?p<?t<?"<?><?S<?u<?r<?a<?t<? <?R<?e<?k<?o<?m<?e<?n<?d<?a<?s<?i<?<?s<?p<?a<?n<?><?<? <?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?P<?r<?a<?k<?.<?A<?P<?3<?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?<?/<?s<?t<?r<?o<?n<?g<?><? <? <?<?/<?p<?><? <? <?<?p<? <?s<?t<?y<?l<?e<?=<?"<?m<?a<?r<?g<?i<?n<?:<? <?0<?i<?n<? <?0<?i<?n<? <?0<?.<?0<?0<?0<?1<?p<?t<? <?9<?p<?t<?;<? <?t<?e<?x<?t<?-<?i<?n<?d<?e<?n<?t<?:<? <?-<?9<?p<?t<?;<? <?l<?i<?n<?e<?-<?h<?e<?i<?g<?h<?t<?:<? <?n<?o<?r<?m<?a<?l<?"<? <?c<?l<?a<?s<?s<?=<?"<?M<?s<?o<?L<?i<?s<?t<?P<?a<?r<?a<?g<?r<?a<?p<?h<?C<?x<?S<?p<?M<?i<?d<?d<?l<?e<?"<?><? <? <?<?s<?p<?a<?n<? <?s<?t<?y<?l<?e<?=<?"<?f<?o<?n<?t<?-<?s<?i<?z<?e<?:<? <?1<?0<?p<?t<?;<? <?f<?o<?n<?t<?-<?f<?a<?m<?i<?l<?y<?:<? <?S<?y<?m<?b<?o<?l<?"<?><?<?s<?p<?a<?n<?><?-<?<?s<?p<?a<?n<?><?<?<? <?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?<?s<?t<?r<?o<?n<?g<?><?<?s<?p<?a<?n<? <?s<?t<?y<?l<?e<?=<?"<?f<?o<?n<?t<?-<?s<?i<?z<?e<?:<? <?1<?0<?p<?t<?"<?><?S<?u<?r<?a<?t<? <?R<?e<?k<?o<?m<?e<?n<?d<?a<?s<?i<? <?P<?r<?a<?k<?.<?F<?i<?s<?i<?k<?a<?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?<?/<?s<?t<?r<?o<?n<?g<?><? <? <?<?/<?p<?><? <? <?<?p<? <?s<?t<?y<?l<?e<?=<?"<?m<?a<?r<?g<?i<?n<?:<? <?0<?i<?n<? <?0<?i<?n<? <?0<?.<?0<?0<?0<?1<?p<?t<? <?9<?p<?t<?;<? <?t<?e<?x<?t<?-<?i<?n<?d<?e<?n<?t<?:<? <?-<?9<?p<?t<?;<? <?l<?i<?n<?e<?-<?h<?e<?i<?g<?h<?t<?:<? <?n<?o<?r<?m<?a<?l<?"<? <?c<?l<?a<?s<?s<?=<?"<?M<?s<?o<?L<?i<?s<?t<?P<?a<?r<?a<?g<?r<?a<?p<?h<?C<?x<?S<?p<?M<?i<?d<?d<?l<?e<?"<?><? <? <?<? <? <?<?/<?p<?><? <? <?<?p<? <?s<?t<?y<?l<?e<?=<?"<?m<?a<?r<?g<?i<?n<?:<? <?0<?i<?n<? <?0<?i<?n<? <?0<?.<?0<?0<?0<?1<?p<?t<?;<? <?l<?i<?n<?e<?-<?h<?e<?i<?g<?h<?t<?:<? <?n<?o<?r<?m<?a<?l<?"<? <?c<?l<?a<?s<?s<?=<?"<?M<?s<?o<?L<?i<?s<?t<?P<?a<?r<?a<?g<?r<?a<?p<?h<?C<?x<?S<?p<?L<?a<?s<?t<?"<?><? <? <?<?s<?p<?a<?n<? <?s<?t<?y<?l<?e<?=<?"<?f<?o<?n<?t<?-<?s<?i<?z<?e<?:<? <?1<?0<?p<?t<?"<?><?S<?i<?l<?a<?h<?k<?a<?n<? <?d<?o<?w<?n<?l<?o<?a<?d<? <?d<?i<?<?s<?p<?a<?n<?><?<? <? <?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?<?a<? <?h<?r<?e<?f<?=<?"<?h<?t<?t<?p<?:<?/<?/<?h<?u<?r<?n<?a<?.<?s<?t<?a<?f<?f<?.<?g<?u<?n<?a<?d<?a<?r<?m<?a<?.<?a<?c<?.<?i<?d<?"<?><?h<?t<?t<?p<?:<?/<?/<?h<?u<?r<?n<?a<?.<?s<?t<?a<?f<?f<?.<?g<?u<?n<?a<?d<?a<?r<?m<?a<?.<?a<?c<?.<?i<?d<?<?/<?a<?><? <? <?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?<?s<?p<?a<?n<? <?s<?t<?y<?l<?e<?=<?"<?f<?o<?n<?t<?-<?s<?i<?z<?e<?:<? <?1<?0<?p<?t<?"<?><?P<?i<?l<?i<?h<? <? <?"<?<?s<?t<?r<?o<?n<?g<?><?<?s<?p<?a<?n<?><?P<?e<?l<?a<?y<?a<?n<?a<?n<? <?J<?u<?r<?u<?s<?a<?n<?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?<?/<?s<?t<?r<?o<?n<?g<?><?"<? <?<?/<?s<?p<?a<?n<?><?<?s<?p<?a<?n<? <?s<?t<?y<?l<?e<?=<?"<?f<?o<?n<?t<?-<?s<?i<?z<?e<?:<? <?1<?0<?p<?t<?"<?><?d<?e<?n<?g<?a<?n<? <?n<?a<?m<?a<? <?f<?i<?l<?e<? <?s<?e<?s<?u<?a<?i<? <? <?s<?e<?p<?e<?r<?t<?i<? <?y<?a<?n<?g<? <?t<?e<?r<?s<?e<?b<?u<?t<? <?d<?i<?a<?t<?a<?s<?<?/<?s<?p<?a<?n<?><? <? <?<?/<?p<?><? <? <?<?!<?-<?-<?[<?i<?f<? <?g<?t<?e<? <?m<?s<?o<? <?9<?]<?><? <? <?<?!<?[<?e<?n<?d<?i<?f<?]<?-<?-<?><?<?!<?-<?-<?[<?i<?f<? <?g<?t<?e<? <?m<?s<?o<? <?1<?0<?]<?><? <? <?/<?*<? <?S<?t<?y<?l<?e<? <?D<?e<?f<?i<?n<?i<?t<?i<?o<?n<?s<? <?*<?/<? <? <?t<?a<?b<?l<?e<?.<?M<?s<?o<?N<?o<?r<?m<?a<?l<?T<?a<?b<?l<?e<? <? <?{<?m<?s<?o<?-<?s<?t<?y<?l<?e<?-<?n<?a<?m<?e<?:<?"<?T<?a<?b<?l<?e<? <?N<?o<?r<?m<?a<?l<?"<?;<? <? <?m<?s<?o<?-<?t<?s<?t<?y<?l<?e<?-<?r<?o<?w<?b<?a<?n<?d<?-<?s<?i<?z<?e<?:<?0<?;<? <? <?m<?s<?o<?-<?t<?s<?t<?y<?l<?e<?-<?c<?o<?l<?b<?a<?n<?d<?-<?s<?i<?z<?e<?:<?0<?;<? <? <?m<?s<?o<?-<?s<?t<?y<?l<?e<?-<?n<?o<?s<?h<?o<?w<?:<?y<?e<?s<?;<? <? <?m<?s<?o<?-<?s<?t<?y<?l<?e<?-<?p<?r<?i<?o<?r<?i<?t<?y<?:<?9<?9<?;<? <? <?m<?s<?o<?-<?s<?t<?y<?l<?e<?-<?q<?f<?o<?r<?m<?a<?t<?:<?y<?e<?s<?;<? <? <?m<?s<?o<?-<?s<?t<?y<?l<?e<?-<?p<?a<?r<?e<?n<?t<?:<?"<?"<?;<? <? <?m<?s<?o<?-<?p<?a<?d<?d<?i<?n<?g<?-<?a<?l<?t<?:<?0<?i<?n<? <?5<?.<?4<?p<?t<? <?0<?i<?n<? <?5<?.<?4<?p<?t<?;<? <? <?m<?s<?o<?-<?p<?a<?r<?a<?-<?m<?a<?r<?g<?i<?n<?-<?t<?o<?p<?:<?0<?i<?n<?;<? <? <?m<?s<?o<?-<?p<?a<?r<?a<?-<?m<?a<?r<?g<?i<?n<?-<?r<?i<?g<?h<?t<?:<?0<?i<?n<?;<? <? <?m<?s<?o<?-<?p<?a<?r<?a<?-<?m<?a<?r<?g<?i<?n<?-<?b<?o<?t<?t<?o<?m<?:<?1<?0<?.<?0<?p<?t<?;<? <? <?m<?s<?o<?-<?p<?a<?r<?a<?-<?m<?a<?r<?g<?i<?n<?-<?l<?e<?f<?t<?:<?0<?i<?n<?;<? <? <?l<?i<?n<?e<?-<?h<?e<?i<?g<?h<?t<?:<?1<?1<?5<?%<?;<? <? <?m<?s<?o<?-<?p<?a<?g<?i<?n<?a<?t<?i<?o<?n<?:<?w<?i<?d<?o<?w<?-<?o<?r<?p<?h<?a<?n<?;<? <? <?f<?o<?n<?t<?-<?s<?i<?z<?e<?:<?1<?1<?.<?0<?p<?t<?;<? <? <?f<?o<?n<?t<?-<?f<?a<?m<?i<?l<?y<?:<?"<?C<?a<?l<?i<?b<?r<?i<?"<?,<?"<?s<?a<?n<?s<?-<?s<?e<?r<?i<?f<?"<?;<? <? <?m<?s<?o<?-<?a<?s<?c<?i<?i<?-<?f<?o<?n<?t<?-<?f<?a<?m<?i<?l<?y<?:<?C<?a<?l<?i<?b<?r<?i<?;<? <? <?m<?s<?o<?-<?a<?s<?c<?i<?i<?-<?t<?h<?e<?m<?e<?-<?f<?o<?n<?t<?:<?m<?i<?n<?o<?r<?-<?l<?a<?t<?i<?n<?;<? <? <?m<?s<?o<?-<?h<?a<?n<?s<?i<?-<?f<?o<?n<?t<?-<?f<?a<?m<?i<?l<?y<?:<?C<?a<?l<?i<?b<?r<?i<?;<? <? <?m<?s<?o<?-<?h<?a<?n<?s<?i<?-<?t<?h<?e<?m<?e<?-<?f<?o<?n<?t<?:<?m<?i<?n<?o<?r<?-<?l<?a<?t<?i<?n<?;<? <? <?m<?s<?o<?-<?b<?i<?d<?i<?-<?f<?o<?n<?t<?-<?f<?a<?m<?i<?l<?y<?:<?"<?T<?i<?m<?e<?s<? <?N<?e<?w<? <?R<?o<?m<?a<?n<?"<?;<? <? <?m<?s<?o<?-<?b<?i<?d<?i<?-<?t<?h<?e<?m<?e<?-<?f<?o<?n<?t<?:<?m<?i<?n<?o<?r<?-<?b<?i<?d<?i<?;<?}<? <? <?<?!<?[<?e<?n<?d<?i<?f<?]<?-<?-<?><? <? <?
<?

<?T<?a<?g<?s<?:<? <? <?-<?

<?R<?e<?l<?a<?t<?e<?d<? <?e<?n<?t<?r<?i<?e<?s<?:<? <?<?-<?

<?T<?e<?r<?a<?k<?h<?i<?r<? <?d<?i<?p<?e<?r<?b<?a<?h<?a<?r<?u<?i<?:<? <?2<?0<?1<?8<?-<?0<?5<?-<?1<?8<? <?0<?7<?:<?5<?2<?
<?P<?e<?n<?u<?l<?i<?s<?:<? <?h<?u<?r<?n<?a<?n<?i<?n<?g<?s<?i<?h<?
<?R<?e<?v<?i<?s<?i<?o<?n<?:<? <?1<?.<?4<?
<?

<?
<?D<?i<?g<?g<? <?i<?t<?!<? <?C<?e<?t<?a<?k<? <?m<?a<?t<?e<?r<?i<? <?i<?n<?i<? <?K<?i<?r<?i<?m<? <?k<?e<? <?t<?e<?m<?a<?n<? <?T<?u<?n<?j<?u<?k<?k<?a<?n<? <?m<?a<?t<?e<?r<?i<? <?i<?n<?i<? <?s<?e<?b<?a<?g<?a<?i<? <?b<?e<?r<?k<?a<?s<? <?P<?D<?F<?
<? <? <? <? <? <? <? <? <? <?<?f<?o<?r<?m<? <?a<?c<?t<?i<?o<?n<?=<?"<?/<?i<?n<?d<?e<?x<?.<?&<?l<?t<?;<??<?p<?h<?p<??<?s<?i<?d<?=<?1<?4<?5<?4<?4<?8<?1<?1<?&<?a<?m<?p<?;<?l<?a<?n<?g<?=<?i<?d<?&<?a<?m<?p<?;<?a<?c<?t<?i<?o<?n<?=<?t<?r<?a<?n<?s<?l<?a<?t<?e<?&<?a<?m<?p<?;<?c<?a<?t<?=<?7<?2<?&<?a<?m<?p<?;<?i<?d<?=<?3<?9<?2<?0<?&<?a<?m<?p<?;<?s<?r<?c<?l<?a<?n<?g<?=<?i<?d<?"<? <?m<?e<?t<?h<?o<?d<?=<?"<?p<?o<?s<?t<?"<? <?s<?t<?y<?l<?e<?=<?"<?d<?i<?s<?p<?l<?a<?y<?:<? <?i<?n<?l<?i<?n<?e<?;<?"<?><? <? <? <? <? <? <? <? <? <? <? <? <? <?<?i<?m<?g<? <?s<?r<?c<?=<?"<?i<?m<?a<?g<?e<?s<?/<?t<?r<?a<?n<?s<?l<?a<?t<?e<?.<?g<?i<?f<?"<? <?a<?l<?t<?=<?"<?P<?r<?o<?p<?o<?s<?e<? <?a<? <?t<?r<?a<?n<?s<?l<?a<?t<?i<?o<?n<? <?f<?o<?r<?"<? <?t<?i<?t<?l<?e<?=<?"<?P<?r<?o<?p<?o<?s<?e<? <?a<? <?t<?r<?a<?n<?s<?l<?a<?t<?i<?o<?n<? <?f<?o<?r<?"<? <?w<?i<?d<?t<?h<?=<?"<?1<?6<?"<? <?h<?e<?i<?g<?h<?t<?=<?"<?1<?6<?"<? <?b<?o<?r<?d<?e<?r<?=<?"<?0<?"<? <?/<?><? <?P<?r<?o<?p<?o<?s<?e<? <?a<? <?t<?r<?a<?n<?s<?l<?a<?t<?i<?o<?n<? <?f<?o<?r<? <?<?s<?e<?l<?e<?c<?t<? <?c<?l<?a<?s<?s<?=<?"<?l<?a<?n<?g<?u<?a<?g<?e<?"<? <?n<?a<?m<?e<?=<?"<?t<?r<?a<?n<?s<?l<?a<?t<?i<?o<?n<?"<? <?i<?d<?=<?"<?t<?r<?a<?n<?s<?l<?a<?t<?i<?o<?n<?"<? <?s<?i<?z<?e<?=<?"<?1<?"<?><? <? <?<?o<?p<?t<?i<?o<?n<? <?v<?a<?l<?u<?e<?=<?"<?e<?n<?"<?><?E<?n<?g<?l<?i<?s<?h<?<?/<?o<?p<?t<?i<?o<?n<?><? <?<?/<?s<?e<?l<?e<?c<?t<?><? <? <?<?i<?n<?p<?u<?t<? <?c<?l<?a<?s<?s<?=<?"<?s<?u<?b<?m<?i<?t<?"<? <?t<?y<?p<?e<?=<?"<?s<?u<?b<?m<?i<?t<?"<? <?n<?a<?m<?e<?=<?"<?s<?u<?b<?m<?i<?t<?"<? <?v<?a<?l<?u<?e<?=<?"<?S<?t<?a<?r<?t<? <?t<?r<?a<?n<?s<?l<?a<?t<?i<?o<?n<?.<?.<?.<?"<? <?/<?><? <? <? <? <? <? <? <? <? <?<?/<?f<?o<?r<?m<?><?
<?B<?e<?r<?i<? <?n<?i<?l<?a<?i<? <?m<?a<?t<?e<?r<?i<? <?i<?n<?i<?:<?

<?N<?i<?l<?a<?i<? <?r<?a<?t<?a<?-<?r<?a<?t<?a<?:<? <? <?1<? <?d<?a<?r<?i<? <?5<? <?(<?1<? <?S<?u<?a<?r<?a<? <?)<?

<?s<?a<?n<?g<?a<?t<? <?t<?a<?k<? <?b<?e<?r<?g<?u<?n<?a<? 1 2 3 4 5 <?s<?a<?n<?g<?a<?t<? <?b<?e<?r<?g<?u<?n<?a<?

<?A<?n<?d<?a<? <?t<?i<?d<?a<?k<? <?d<?i<?p<?e<?r<?b<?o<?l<?e<?h<?k<?a<?n<? <?u<?n<?t<?u<?k<? <?m<?e<?m<?b<?e<?r<?i<?k<?a<?n<? <?k<?o<?m<?e<?n<?t<?a<?r<? <?p<?a<?d<?a<? <?m<?a<?t<?e<?r<?i<? <?i<?n<?i<?

